Condicions generals de contractació

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):


D’una banda, el proveïdor dels productes i tallers, OSCAR GARCIA CORTES, el nom comercial del qual és KINA CHOCOLATES (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social al c/ de Sant Cristòfol 16, 08012 de Barcelona, ​​N.I.F. 43560710K, teléfono d’ atenció al client 683355096, i e-mail: info@kinachocolates.com, sent titular del lloc web www.kinachocolates.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de serveis (tallers) i productes, tots relacionats amb la xocolata i el cacau a través del lloc web ressenyat. 


I d’una altra, l’Usuari – Client (d’ara endavant l’Usuari),registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador .


AMBDÓS ACCEPTENel present document, i comporta que l’usuari:


 1. Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.

 2. Que és una persona gran d’edat i amb prou capacitat per contractar.

 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de comprades del moment que adquireixi qualsevol servei i/o producte ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris. 


El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça de correu electrònic info@kinachocolates.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.


Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.kinachocolates.com del prestador.


El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, a fi de millorar els productes i/o serveis oferts. En tot cas, abans de comprar els productes i/o serveis cal consultar aquestes condicions generals.


És aconsellable que guardeu una còpia de les dades contingudes en els productes i/o serveis comprats.


KINA CHOCOLATES no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar duna utilització inadequada dels serveis i/o productes a la venda a la web.


La responsabilitat civil de KINA CHOCOLATES pels productes i/o serveis subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a KINA CHOCOLATES per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes i/o serveis adquirits a la web www.kinachocolates.com, així com possibles errors, lentitud d’accés o errors a l’accés a la web, incloent-hi pèrdues de dades o un altre tipus de informació que hi pugui haver a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web www.kinachocolates.com.


KINA CHOCOLATES és una empresa especialitzada en la venda a distància de tallers i productes, tots relacionats amb la xocolata i el cacau. KINA CHOCOLATES ven els seus productes a distància per Internet a través de la pàgina web. El prestador té la botiga física a Santa Eugenia 29, 08012, Barcelona per a la venda dels seus serveis i/o productes.


 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:


2.1 Àmbit d’aplicació : El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es faci la comanda.


La relació contractual de compravenda comporta el lliurament i/o l’accés d’un servei o producte concret a canvi d’un preu determinat i públicament exposat al lloc web. Els detalls concrets de cada servei ofert –contingut, preu, forma de pagament, tipus de servei, etc.– consten en aquest document, especificant cada procediment de contractació i venda per a cada servei i producte.

Per accedir als tallers cal que l’usuari comuniqui abans les intoleràncies i/o al·lèrgies.


2.2 Territori d’aplicació:La botiga virtual de www.kinachocolates.com està activa per a Espanya peninsular i Illes Balears.


2.3 Capacitat per contractarPer poder realitzar una comanda haurà de ser més gran i tenir capacitat per contractar.


2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través de la webwww.kinachocolates.com es fa per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.kinachocolates.como, si ho desitgeu i sol·liciteu, podem posar-la a la vostra disposició per correu electrònic.


2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: KINA CHOCOLATES es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions a les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïssin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar aquesta comanda.


 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.kinachocolates.com:


3.1 Publicació de preus : Els preus dels serveis i/o productes són els mostrats per a cadascun a la nostra webwww.kinachocolates.com. 


                3.2Informació de serveis i productes: La informació que figura a la nostra publicitat, fulletons, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada a vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.kinachocolates.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents a www.kinachocolates.com es mostren en llengua espanyola (castellà) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client es pot fer en català o un altre idioma sempre indicant-ho abans de iniciar el procediment de contractació.


En el cas dels tallers, l’idioma d’impartició és el castellà, el català o l’anglès, tenint en compte les indicacions del grup.


3.3 Disponibilitat del/s producte/s: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes pel fet que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos, el producte en qüestió estarà visible, però no disponible per a la compra.


3.4. Termini de resposta a la compra dels serveis:  el client rep un correu de confirmació tan bon punt la comanda es processa amb el justificant de pagament. És una prova legalment vinculant de la comanda quan es combina amb la factura original.


3.5 Dret d’anul·lació: KINA CHOCOLATES es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi els requisits de qualitat imposats a tots els productes de www.kinachocolates.com. Per al cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client de KINA CHOCOLATES us suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost del producte.


3.6 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les tretze (13:00 pm) hores, quedant per al dia hàbil següent a Barcelona. Les comandes que es rebin els divendres a partir de les tretze (13:00 pm) i els dissabtes i diumenges, seran processades el següent dilluns o primer dia hàbil. Els terminis de lliurament queden detallats a l’apartat 5.4 de les presents condicions. 


3.7 Frau: Si KINA CHOCOLATES sospita o detecta alguna anomalia o frau; es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.


 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als serveis i/o productes oferts pel prestador podrà:

 • Donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per fer-ho, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne ús diligent, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, confondre’n d’altres per identificar-lo com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei oa les exigències de la moral i bons costums.


 • Comprar com a convidat: en aquesta modalitat de compra, se us sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la vostra comanda. Un cop finalitzat el procés de compra, se us oferirà la possibilitat de registrar-se com a usuari o continuar com a usuari no registrat. 


S’informa que de conformitat amb allò que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els passos següents:


 1. Escollir el servei i/o producte fent-hi clic, i s’afegirà automàticament al “carret de compra”. 

 2. Si voleu afegir més serveis i/o productes, haureu de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error n’heu afegit algun que no volgués, haureu de clicar a l’opció d’eliminar del carret de compra.

 3. Escollit/s el/s servei/s i/o producte/s, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les vostres dades i forma de pagament escollida).

 4. Se sol·licitarà les credencials de l’usuari, mitjançant tres maneres: 

  1. El registre de l’usuari: si no és usuari registrat prèviament, per poder realitzar la compra (aquest registre és gratuït), cal emplenar un formulari de recollida de dades (on haurà d’acceptar la Política de Privacitat). Un cop emplenat aquest, rebrà a l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. 

  2. Si ja estigués registrat i fos ja client: pot accedir a les seves dades fent clic al botó d’usuari ja registrat, inserir el nom d’usuari i la contrasenya

  3. Compra com a Convidat: se sol·liciten una sèrie de dades personals per poder realitzar la comanda i el lliurament posterior, i després se sol·licita el consentiment de l’usuari per guardar les seves dades. Si ho presta, es guarden i se li enviarà informació de productes si així ho permet, si no les dades es guardaran per a futures compres només.

S’han de revisar els controls de correu brossa i de correu no desitjat de la safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioneu són correctes.


 1. Un cop registrat, apareixerà una pantalla d’observacions, on podreu indicar l’horari de lliurament; una casella de verificació que l’haurà de marcar ja que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de Privacidad.

 2. Per finalitzar el procés, haureu de clicar al botó Finalitzar


En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte de totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i terminis de lliurament del producte comprat.


Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada oa qualsevol altre punt de la comanda, ho haurà de notificar immediatament a l’adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.


Davant de qualsevol dubte podeu contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.kinachocolates.com


KINA XOCOLATESproporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contactespan,   info@kinachocolates.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix. 


KINA CHOCOLATES posa a la vostra disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del vostre operador de telefonia.


 1. ENVIAMENT:


5.1 Empresa de transport: es realitzaran a través de les Companyies DHL. 


5.2 Despeses d’enviament:  Quan l’usuari client afegeixi a la cistella el producte i confirmi l’adreça d’enviament, el sistema automàticament us mostrarà el preu de l’enviament.


5.3 Direcció d’enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà de tres maneres possibles:


a. Al domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incomplets o quan el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l’empresa de enviaments, assignada per a aquest efecte, com ho és l’absència del destinatari;

b. Al domicili social de KINA CHOCOLATES, C/ de Sant Cristòfol 16, 08012, Barcelona


Quan es fa la compra s’escull el lloc d’enviament i/o recollida.


L´horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual. 


Sense perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament es pugui efectuar en el temps acordat, per la qual cosa no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.


Els enviaments només es fan a destins d’Espanya Peninsular i Illes Balears.


KINA CHOCOLATES posarà tots els mitjans al vostre abast perquè la vostra comanda sigui lliurada dins el termini que figura a la nostra web a data d’emissió de la confirmació de comanda.


5.4 Terminis de lliurament: El termini de lliurament sol estar comprès entre 24-72h depenent del producte, segons la població de destinació i la forma de pagament escollida. Aquest terme s’entén sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat del producte i comprovat el pagament complet de la comanda. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra, el nostre Servei d’Atenció al Client us podrà facilitar la informació de disponibilitat. 


Si has sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda els rebrà al mateix lliurament. Tingueu en compte que, davant la manca de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, teniu dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans d’enviar-la contactant amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@kinachocolates.com indicant el número de comanda.


5.5 Confirmació de l’enviament: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista us enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que heu facilitat en realitzar la comanda. A la confirmació d’enviament us indicarem el número de seguiment corresponent perquè pugueu fer-ne el seguiment a través del web del nostre transportista.


5.6 Danys al lliurament: Els productes s’envien amb embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’apreciés de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats del transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un error a la mercaderia rebuda, el client ha de contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al Client 682004343 o a l’email info@kinachocolates.com, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a substituir-los per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat per aquest, segons ens indiqui en aquest correu electrònic. 


Igualment, si es detecten danys al producte una vegada obert l’embalum estant l’embalatge en perfectes condicions, el consumidor i usuari haurà d’informar el venedor de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement en la nostra línia de Atenció al Client 682004343 o a l’email info@kinachocolates.com

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES


Tots els preus exposats a la botiga www.kinachocolates.com inclouen l’IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids i s’expressaran a la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.


IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, el lliurament dels productes s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol si la direcció de lliurament és a territori espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.


L’usuari rebrà la factura de la comanda en paper dins de l’embolcall o la caixa d’enviament dels productes comprats a l’adreça de lliurament. En cas que l’usuari tingui preferència per la factura electrònica, s’haurà de donar consentiment per enviar-lo al correu electrònic facilitat. 


Els preus aplicables a cada producte seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en la darrera fase del mateix. 


En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció. 


La modalitat de lliurament està detallada a l’apartat 5 de les presents condicions generals de contractació.


Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està subjecte a promoció o no.


Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del prestador o per correu electrònic a l’adreça facilitada.


 1. FORMES DE PAGAMENT:


Mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del número de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de fer la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en què s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no es podrà tenir en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa. 


S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifratge de la informació transmesa durant la transacció, assegurant-ne la confidencialitat.


 1. DRET DE DESISTIMENT:


8.1 Dret de desistiment: Segons el que estableix l’article 103 c), d) i e) del Decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries el dret de desistiment no és aplicable als contractes que es refereixin a:


 • El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.


 • El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.


 • El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.


8.2 Devolució per error a la comanda per part de KINA CHOCOLATES: Quan el producte no es correspongui a la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; KINA CHOCOLATES correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent a la comanda realitzada.


8.3 Comprovació de les Devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució seran a càrrec de KINA CHOCOLATES.


 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POSTVENDA:


9.1 Garantia:Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari a la seva descripció. 


9.2 Garantia en cas de producte defectuós: En cas de producte defectuós, KINA CHOCOLATES haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari.


 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:


Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.


 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (ONLINE DISPUTE RESOLUTION):


D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:


Aquestes condicions s’han de regir o interpretar d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU). 

 1. NORMATIVA APLICABLE:


Les presents Condicions Generals estan subjectes al que disposa: 

Normativa europea que regula el comerç electrònic:


 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de vendes a distància);

 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).


Normativa espanyola:


 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:


Els vostres comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Us preguem que ens envieu aquests comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.


A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Podeu sol·licitar-les trucant al telèfon d’Atenció al Client 683355096 o a través del nostre formulari de contacte.×